Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisleri yaşamı kolaylaştıracak ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi, var olan malzemelere yeni kullanım alanları kazandırılmasından sorumludur. Kimya mühendisleri ham-madde üretimi, malzemenin sentezlenmesi ve işlenmesi, ürün tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve ömrünü tamamlamış malzemelerin geri kazanımını da içeren tüm aşamalarda yer alır. 

 

Kimya mühendisliği üzerine kariyer düşünen Lisans Öğrenci adayları için ilk tanıtım sunumu için   tıklayınız...  

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, fiziksel hallerinin veya enerji içeriklerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve endüstriyel alanlara uygulanmasını içeren çok yönlü bir mühendislik dalıdır.


NEDEN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ?

Kimya Mühendisliği bölümü mezunları çok yönlü bir çalışma alanına sahiptir. Mezunların büyük çoğunluğu iyi bir iş bularak endüstride çalışmakta veya akademik yaşama katılmaktadırlar. Başlıca iş imkanları;

Endüstriyel tesisler, Laboratuarlar, Özel ve kamu proje büroları, Sertifikalandırma büroları, İthalat-ihracat sektörü, Petrokimya sektörü, Otomotiv sektörü, Gıda sektörü, Çimento ve refrakter sektörü, Seramik sektörü, İlaç sektörü, Tekstil sektörü, Boya sektörü, Cam sanayi, Metal ve kaplama sanayi, Gübre sektörü, Lastik ve kauçuk sektörü, Savunma sanayi şeklinde sıralanabilinir.

KİMYA MÜHENDİSİ NE YAPAR?
 

  • Organik ve inorganik maddelerde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler,
  • Belli bir kimyasal maddeyi veya endüstriyel bir malzemeyi en ekonomik şekilde üretecek işletmenin projesini hazırlar,
  • Kurulacak tesiste üretilecek malın en ekonomik şekilde üretilmesi için gerekli araç ve gereç tipini belirler ve kurulacak tesisi denetler,
  • Gelişen teknolojiyi tesise en uyumlu şekilde entegre ederek ürün verimini arttırmak, maliyeti düşürmek ve üretim aşamasında ürünün kalite kontrolü yapar,
  • Kimyasal üretim için reçeteler hazırlar, maddelerin karışım ve bileşim oranlarının uygulama zamanlarını gösterir,
  • Kimyasal madde üretimi için kullanılan yöntemlerin ayrıntılarını inceler,
  • Kimya sanayinde yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür