Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans Bilgileri

Programın Dili: Türkçe

Programın Kontenjanı: 20

Programın Avantajları

  • Kazandığı zengin teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında kimyasal üretim süreçlerini içeren her türlü işletmenin araştırma, geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev yapabilecek ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilen,
  • Endüstrilerde mevcut problemlere çözüm üretebilen ve böylece üretimin kalitesini arttırabilen,
  • Mühendislik mesleğinin etik konularını dikkate alarak mesleki ve sosyal sorumluluklarını bilen,
  • Mesleğinde ilerlerken çevre, kalite ve iş güvenliği konularında kendisini sürekli geliştirebilen Kimya Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programdan Mezuniyet Şartları: