Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans Eğitim Programı

Kimya Mühendisliği Bölümünün 4 Yıllık Ders programı, A ve B planları şeklinde ektedir.  A planı, gerekli şartları sağlayan ve 8. Yarıyılda İntörn Mühendislik Eğitimini almak isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. 

Ekler

Biyomüh.Çift Anadal.xlsx
Kimya Müh-Ders Programı-İntörn Müh. Eğitimi-A Planı.docx
Kimya Müh-Ders Programı-İntörn Müh. Eğitimi-B Planı.docx