Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Program Çıktıları

       BİLGİ

 1. Temel düzeyde Kimya Mühendisliği bilgisi edinmek

       BECERİ

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak,
 2. Kimya mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak,
 3. Mühendislik tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek,
 4. Karakteristik ve özellikleri ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek,
 5. Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek.

YETKİNLİK

 1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.

      ÖĞRENME YETKİNLİĞİ

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek,
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.

      İLETİŞİM ve SOSYAL YETKİNLİK

 1. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.

      ALANA ÖZGÜ ve MESLEKİ YETKİNLİKik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.