Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Tamamlanan Projelerimiz

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN BÖLÜMÜMÜZDE TAMAMLANAN PROJELER

 

TÜBİTAK

 

 Proje Adı  Yürütücü / Araştırmacı  Bütçe (TL)

TUBİTAK+FWO (Belçika): Synthesis of Self-Assembly Donor-Acceptor Type Conjugated Polymers and Their Photovoltaic Applications 

Doç. Dr. Sermet KOYUNCU

(Yürütücü)

 

339.091TL

+

150.000 €

Fenantren Merkezli Multi Fonksiyonel Donor-Akseptör Tipi Makro Moleküllerin
Sentezi ve Opto-Elektronik Uygulamaları

Doç. Dr. Sermet KOYUNCU

(Yürütücü)

 222.292

TÜBITAK-KBAG-1001: Yeni fosfonik asit 
türevi organokatalizörlerin geliştirilmesi 
ve organik bileşiklerin enantiseçici sentezinde uygulamaları

 

Doç. Dr. Sıdıka POLAT ÇAKIR
(Araştırmacı)

 

265.000

TÜBITAK-MAG-3501: Kendi Kendini 
Temizleyen Yağ İtici Cam ve Seramik 
Yüzeylerin Sentezi

Doç. Dr. Uğur CENGİZ

220.374

Fotovoltaik Teknoloji için Yeni Tür
Donör Akseptör Moleküllerin
(Makromolekül ve Polimer) Sentezi

Doç. Dr. Sermet KOYUNCU

(Yürütücü)

 197.738

TÜBİTAK-MAG-3001: Buğulanmayan ve
Işık Geçiren Süper Su-Seven Yüzey Sentezi

Doç. Dr. Uğur CENGİZ

(Yürütücü)

70967

Elektrokromik uygulamalar için
düzlemsel yapıda piren içeren yeni
tür donör-akseptör düzenindeki polimerler

Doç. Dr. Sermet KOYUNCU

(Yürütücü)

29.905

 

BAP

 

 Proje Adı  Yürütücü  Bütçe (TL)
Karbazol içeren çapraz bağlanabilir yeni bir elektrokromik polimer sentezi

Doç. Dr. Sermet KOYUNCU

 20.000

Manyetik nanopartikül-polimer kompozit malzeme sentezi

Doç. Dr. Uğur CENGİZ

9.500