Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Vizyon & Misyon

BÖLÜM VİZYONU

Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlarda teknolojiyi izleyen ve karşılaşılan soruna özgü, uygulanabilir çözümü tasarlayabilen ve uygulayabilen, kaliteli bilimsel çalışmalar yapan ve bunlardan üretilen verileri ulusal ve uluslararası dergi, kitap ve konferanslarda yayımlayarak bilginin yayılmasına ve öğrenmenin gelişimine katkıda bulunan; ulusal ve uluslararası alanda rakipleriyle rekabet edebilen, verdiği lisans eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan, bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

BÖLÜM MİSYONU


Kimya Mühendisliği lisans programının misyonu, dünya standartlarında lisans eğitimi vererek Kimya Mühendisliği bilgi ve becerisi gerektiren tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu çağdaş, üretim teknolojilerini bilen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına kolaylıkla uyum sağlayabilecek, temel mühendislik bilgisi kuvvetli, yenilikçi, girişimci, etik değerlere ve çevre bilincine sahip kimya mühendisleri yetiştirmektir.