Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

UKMK15

15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK15) 4-7 Eylül 2023 tarihleri arasında bölümümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.